Malovrazić: Pomoć privrednicima i sugrađanima je prioritet

Svjesni ekonomske krize uzrokovane COVID 19 pandemijom i posljedica koje ona ostavlja, kako na cijeli svijet, tako i na Budvu koja u potpunosti zavisi od turizma i pratećih djelatnosti, pristupili smo realizaciji akcionog plana sa željom da pomognemo sugrađanima, a koji treba da relakasira Budvane po pitanju finansijskih obaveza i istovremeno omogući opštini Budva relativno uredno poslovanje u teškom periodu koji nam predstoji, kazao je potpredsjednik Crnogorske, Nemanja Malovrazić.

„Set odluka koji će biti razmatran na sjutrašnjoj sjednici treba da obezbijedi smanjenje davanja za:

Porez na nepokretnost – smanjuje se 15% i ne obračunava se zatezna kamata za 2020. godinu;

Plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Budva – ista se ukida za 2020. godinu, a onim pravnim licima koja su istu uplatila ista se računa kao avans za 2021. godinu;

Naknade za korišćenje opštinskih puteva – ukida se za sve poreske obveznike za 2020. godinu, a svim licima koja su istu uplatila, ista se računa kao avans za 2021. godinu;

Lokalne komunalne takse – umanjuju se za 50% do kraja 2020. godine, a onim licima koja su iste izmirila, računaju se kao avans za 2021. godinu;

Lokalne adminstrativne takse se u najvećem dijelu ukidaju do kraja 2020. godine“, navodi se u saopštenju.

Ove odluke, kako ističe Malovrazić, su istovremeno namijenjene i pravnim i fizičkim licima, a to je samo dio inicijalnog plana.

„Pred nama je da zajedno sa građanima pokušamo da minimiziramo posljedice izazvane pandemijom. Sva javna preduzeća u vlasništvu Opštine Budva moraće da donesu slične odluke, jer nas ne interesuje jednokratkna dobit nijednog subjekta, već sistemsko rješavanje posljedica, koje će građanima omogućiti da period pred nama prođe što bezbolnije“, zaključio je Malovrazić.