Kaluđerović: Neophodno prilagoditi izborni proces osobama sa invaliditetom

Imajući u vidu da su pred nama izbori zakazani za 30. avgust ove godine, a polazeći od aksioma da je neophodno sačuvati zdravlje građana Crne Gore, kao i svih učesnika izbornog procesa, podržavamo rad na Uputstvu za bezbjedno održavanje izbora.

Budući da je riječ o dokumentu koji se nalazi u formi radne verzije, predlažemo da se dio Uputstva odnosi na osobe sa invaliditetom, na način što će im biti omogućeno da glasaju odmah po dolasku na glasačko mjesto. Primjenom takve afirmativne akcije, spriječiće se duže zadržavanje osoba sa invaliditetom na glasačkom mjestu i time znatno smanjiti mogućnost ugrožavanja njihovog zdravlja.

Napominjemo da, prema rezultatima popisa, u našoj državi ima 11% osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj stanovnika. S tim u vezi, polazeći od aktuelne situacije vezane za epidemiju COVID19 virusa, primjena afirmativne akcije, prema glasačima (osobama) sa invaliditetom, na predstojećim izborima je od velikog značaja.

Ističemo da ćemo se zalagati za adaptiranje svih glasačkih mjesta u Crnoj Gori, prema potrebama osoba sa invaliditetom.