Crnogorska: Osjetili smo na svojoj koži kako je bez plata, a znamo i kako se Vi od sitnih sponzorstava finansirate

Prije svega, prosto nam nije jasno u kom svojstvu se gospođa Đurašković obraća našim predstavnicima. 

Da li kao najlošiji menadžer jedne javne ustanove u Opštini Budva?

Da li kao predstavnik partije koja nema svoj opštinski odbor  pa je čak ostala i bez odbornika?

Da li kao glasnogovornik grupacije kojoj je pripadala (DF iz koga je izašla 2015. godine i postala nezavisni odbornik)?

Da li kao glasnogovornik grupacije u koju se Demos utopio, a njeni predstavnici su imali zamjerke na rad dotične u prethodne tri godine?

Ono što sigurno znamo je kako se osjećaju Vaši zaposleni od kojih ste neke ostavilli bez posla tokom prethodne nedjelje. Ako se pitate kako znamo, odgovor je prost – iz dopisa zaposlenih iz muzeja i galerija, kao i dopisa Sindikata Muzeja i galerija.

Ono što ste uspjeli jeste da tokom ove četiri godine sačuvate klauzulu o otpremnini u visini 24 lična dohotka u svom ugovoru, unaprijedite partijski nepotizam kroz zapošljavanje, kao i da uspostavite režim mobinga što se vidi iz dopisa zaposlenih u ustanovi kojom Vi upravljate.

Kada kažete da ste Vi vratili dugove, opet govorite neistinu. Opština Budva je ta koja je vraćala poreske dugove, a tehnički put novca je druga stvar. Opština je  prenosila novac ustanovi kojim ste izmirivali poreski dug, ali ste VI čak i dio tog novca trošili na zarade i prekovremene sate zaposlenih koje ste nagomilali u prethodnom periodu.

Zanimljive su i Vaše insinuacije koje upućujete sugrađanima koji žive od plate, a da pri tome nemaju vlasničke, osnivačke i druge vrste udjela u firmama po Budvi,  za razliku od Vaših nalogodavaca. 

Takođe je zanimljivo da se i bavite ličnim hobijima drugih, te Vam isti  ne smetaju kod onih koji vas instruiraju. 

Vjerovatno smatrate da je Vaše „treće oko“ svevidjeće, pa biste jedno trebali iskoristiti da uvidite i počnete govoriti istinu i  kažete ko je neradom doprinio da dođe do blokade računa, kada je isti blokiran i  kome sve nijesu isplaćene zarade i zbog čega.

Mogli biste se pozabaviti prije svega stanjem u Vašem kolektivu, koji bi trebao biti oličenje kulturnog života, razumijevanja realnih potreba sugrađana, a ne centar finansijskog spoticanja, koji sve zaposlene u kolektivu egzistencijalno ugrožava.