Crnogorska: Osjetili smo na svojoj koži kako je bez plata, a znamo i kako se Vi od sitnih sponzorstava finansirate

Prije svega, prosto nam nije jasno u kom svojstvu se gospođa Đurašković obraća našim predstavnicima.  Da li kao najlošiji menadžer jedne javne ustanove u Opštini Budva? Da li kao predstavnik partije koja nema svoj opštinski odbor  pa je čak ostala i bez odbornika? Da li kao glasnogovornik grupacije kojoj je pripadala (DF iz koga je Opširnije

Nećemo dozvoliti partijama u okrilju SPC da posrbe Crnogorce i razdržave Crnu Goru

Kao građanska, liberalna i državotvorna partija Crne Gore, ljudska prava su nam iznad svega, ukjučujući i pravo na slobodno nacionalno izjašnjavanje i vjersko opredjeljenje svih, pa i Crnogoraca, kojima se, „o tempora, o mores!“ u vlastitoj državi osporava pravo na slobodno nacionalno i vjesko opredjeljenje, i to od svih prosrpskih partija, na čelu sa uzurpatorskom Opširnije