Cetinjska rezolucija

Cetinjska rezolucija

Polazeći od crnogorske tradicije i običaja;
Oslanjajući se na dugu i bogatu istoriju države Crne Gore;
Ističući značaj obnavljanja crnogorske državnosti 2006. godine;
Naglašavajući važnost prevazilaženja podijeljenosti Crne Gore, koja usporava njen razvoj;
Osnažujući principe i vrijednosti koji nas spajaju;
Podstičući građansku integraciju i razvitak naše države;
Kongres Crnogorske, na redovnoj sjednici održanoj 28. januara 2017. godine usvaja

Rezoluciju o budućnosti Crne Gore

Crnogorska će da se bori za Crnu Goru u kojoj će svaki građanin i državljanin Crne Gore, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost, da uživa slobode i prava, koja su garantovana u Ustavu Crne Gore i međunarodnim dokumentima;
Crnogorska će da doprinosi da se u Crnoj Gori striktno poštuju načela vladavine prava, konstitucionalizma, ljudskih prava i ljudskog dostojanstva kao osnovna integrativna načela savremenih, prosvećenih država;
Crnogorska će da se zalaže za zasnivanje Crne Gore na principima ustavnog patriotizma;
Crnogorska će da podstiče aktivno angažovanje i učestvovanje građana u pridavanju posebnog značaja i vrijednosti Ustavu Crne Gore, potvrđivanju građanske lojalnosti i razvijanju ustavnih sentimenata;
Crnogorska želi da državu Crnu Goru svaki njen građanin i državljanin s ponosom osjeća kao svoju državu i bude privržen njenim temeljnim ustavnim načelima;
Crnogorska će da utiče da se u Crnoj Gori kao zajedničkom domu svih građana razvijaju i njeguju posebni identiteti i osnažuje vjernost Crnoj Gori kao posljedica poštovanja posebnih identiteta;
Svaki član Crnogorske će u svom političkom djelovanju da se trudi da etnički Crnogorci, Srbi, Albanci, Bošnjaci, Hrvati i pojedinci koji se osjećaju pripadnicima drugih etničkih grupa državu Crnu Goru doživljavaju kao svoj dom;
Crnogorska smatra da je zajednički rad na stvaranju građanske države Crne Gore kao zajedničkog doma svih njenih građana obaveza svih političkih i društvenih aktera;
Crnogorska posebno ističe da zajednički život i slava naših predaka obavezuje sve nas, bez obzira na političku orijentaciju i etničku ili vjersku pripadnost, da gradimo i razvijamo svoju državu, kako bismo potomstvu ostavili najbolje moguće uslove za život;
Crnogorska želi da u svojoj državi budemo svi slobodni i jednaki, kao svoji na svome;
Crnogorska ovom rezolucijom daje javno obećanje da će uvijek biti na strani pravde, časti, dostojanstva i slobode svoje države Crne Gore i svakog njenog građanina.

Da je vječna Crna Gora!

Na Cetinju 28. januara 2017. godine.