Premijer Duško Marković trebalo bi da se javno obaveže da će Vlada ispuniti sve uslove kako bi Crna Gora zasluženo postala članica Evropske unije (EU) i prije 2025. godine, ocijenjeno je iz Crnogorske. 

Zamjenik predsjednika Crnogorske, Ivica Kaluđerović, kazao je da nagovještaj mogućeg datuma učlanjenja, koji je Evropska komisija odredila u svojoj Strategiji za Zapadni Balkan, treba da se posmatra kao šansa za Crnu Goru.

“I da se ni slučajno, iz perspektive Crne Gore, ne razmišlja o odlaganju članstva nakon 2025. godine, već, ako je moguće, i prije određenog datuma”, istakao je Kaluđerović.

On smatra da nosioci vlasti u Crnoj Gori moraju da pokažu privrženost načelu vladavine prava, da crnogorska privreda i tržište budu funkcionalni i zasnovani na konkurenciji, umjesto, kako je kazao, na monopolima i klijentelizmu.

“Red je da konačno počnemo i da zatvaramo pojedina pregovaračka poglavlja s obzirom da  je proces pregovora počeo još u ljeto 2012. godine i da je, i do sada, bio neophodan bolji rezultat u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”, ocijenio je Kaluđerović.

On je poručio da će Crnogorska koristiti sve svoje kapacitete kako bi Crna Gora najkasnije do 2025. godine “zaslužila stolicu” u institucijama Evropske unije.