Govor Vladimira Pavićevića - povodom izbora za predsjednika Crnogorske

(Podgorica, 27. januar 2018. godine)

 

Otkud ja u crnogorskoj politici?

Dame i gospodo, poštovani gosti, uvaženi članovi stranke, dragi prijatelji,

Od momenta kada sam, prije godinu dana,   odlučio da svoje profesionalne planove vežem za crnogorsku politiku i da se kandidujem za predsjednika Crnogorske, skoro da nije bilo razgovora u okviru kojeg mi osoba ili osobe sa kojima sam razgovarao, između ostalih, nisu postavili dva pitanja. Otkud ti u crnogorskoj politici i  što će ti to?

To su pitanja na koja, prije svih ostalih, najprecizniji i najjasniji odgovor treba da čuju i o njemu da sude delegati na kongresu naše stranke i svi članovi Crnogorske. Zato ću u ovom govoru, kojim ću pokušati da vas uvjerim da je dobro da budem izabran za predsjednika Crnogorske, prvo da odgovorim na pitanja otkud ja u crnogorskoj politici i što će mi to.

Dragi prijatelji, slavni britanski državnik Gledston jednom prilikom je izjavio da „tradicije Crnogoraca prevazilaze u sjaju slave i uspomene na Termopile i Maraton“. To su velike riječi velikog državnika o našoj i mojoj Crnoj Gori. To su velike riječi o državi u kojoj sam i ja rođen. U kojoj sam se jednim dijelom školovao. U kojoj sam proveo svoj formativni period. U kojoj sam proveo pola svog života do sada. To su riječi čuvenoga Gledstona o Crnoj Gori za koju sam svojim srcem i svojim umom, gdje god da sam se nalazio, uvijek bio vezan ljubavlju i odanošću.

Svoja znanja o politici sticao sam na univerzitetskim centrima u našem regionu, ali i u Njemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Moj rad, aktivizam i političko djelovanje uvijek je bilo bazirano na sistemu ideja i vrijednosti u koji sam vjerovao i koji sam dosljedno i zdušno zagovarao. Cilj mog djelovanja uvijek je bila dobrobit ljudi na prostoru na kojem sam se nalazio. Crnoj Gori pripadam po rođenju, po iskustvu i po osjećaju. Nikada i nigdje nisam zastao, a da ne pomenem odakle dolazim i gdje su mi korijeni.

Imajući u vidu sve ovo što sam rekao, mislim da je logično što svoje životne i profesionalne planove sada vezujem za Crnu Goru. Tokom prošle godine radio  sam na osmišljavanju aktivnosti jednog instituta za istraživanje politike i političke teorije, koji sam htio da smjestim baš u Crnoj Gori. Uporedo se razvijala ideja i o praktičnom političkom djelovanju i evo me, danas, pred vama.

Ja sam čovjek politike, politika me strašno interesuje i u narednom periodu posvetiću se aktivnom bavljenju politikom u Crnoj Gori. Namjera mi je da svojim djelovanjem učinimo našu Crnu Goru savremenom, razvijenom i stabilnom državom. Zemljom ponosnih građana. I zato danas stojim pred vama i kandidujem se za predsjednika Crnogorske. I tražim vašu podršku i očekujem da ćete podržati moju kandidaturu i da ću biti izabran da zajedno ove ciljeve i ostvarimo.

Politička scena u Crnoj Gori

A kako nam danas izgleda Crna Gora?

Crnogorska politička scena je dubinski podijeljena na dva oštro suprotstavljena bloka između kojih stoji provalija preko koje kao da nema prelaska. U jednom rovu nalaze se DPS i stranke koje podržavaju DPS, a u drugom rovu su opozicione političke partije koje su kao integrativnu tačku svog djelovanja postavile zahtjev za hitnom smjenom vlasti.

Ova provalija između dva tabora je slika politike u današnjoj Crnoj Gori. A preko te provalije crnogorske politike, građani gledaju jedni na druge kao na neprijatelje i podjele se produbljuju.

Vladajuća Demokratska partija socijalista opstaje na vlasti zahvaljući spoljnopolitičkom programu, državotvornom legitimitetu i harizmi i uticaju gospodina Đukanovića. Jedan od stubova vladajuće partije je i godinama učvršćivani sistem klijentelizma koji je zasnovan na sprezi moći političke i biznis elite. Jedna od očiglednih posledica učvršćivanja klijentelističkog sistema je široko rasprostranjeni osjećaj nepravde u državi i društvu, koji izaziva nezadovoljstvo i podstiče značajan dio građana na otpor, a jedan dio i na apatiju.

Crnogorska opozicija ima nesumnjivu zbirnu snagu - 39 poslanika u crnogorskoj skupštini. I ima jasnu poruku da je potrebna smjena vlasti. Ali su razlike po svim programskim šavovima, po mom mišljenju, jedan od razloga nedovoljne integrisanosti stranaka opozicije, iz čega proističe i nemoć opozicionog saveza da dođe do promjene vlasti.

Dragi prijatelji, moje je mišljenje da je politika u Crnoj Gori danas zarobljena podjelom kojom se građani posmatraju formulom - ili si prijatelj ili si neprijatelj. To je politika rovova, to je rovovsko pozicioniranje, to je u stvari politika neprijateljstva. To je ona slika provalije o kojoj sam govorio. I to je slika politike u današnjoj Crnoj Gori. Naš cilj je da tu sliku mijenjamo.

Politika mora da postane racionalna djelatnost za dobrobit građana, a ne gledanje preko nišana gdje građani postaju kolateralna šteta jer se ni jedan problem koji imaju ne rješava. I ne samo to, već smatram da samo ako i oni koji su zadovoljni postojećim stanjem i oni koji su veoma nezadovoljni budu vidjeli svoj interes da se stvari urede na pravednijim osnovama, mi kao društvo imamo potencijala za promjenu. Razumijevanje i uvažavanje različitosti je prvi korak ka nalaženju rešenja. Moja je namjera da radim upravo na tome.

Zato predlažem da se Crnogorska ne svrstava ni u jedan od dva bloka, da ne bude ni u jednom od dva rova, već ćemo da gradimo alternativnu, zasebnu poziciju. Poziciju cetralne, treće, modernizatorske političke snage. I da sve svoje potencijale usmjerimo ka onome što politika treba da bude i u Crnoj Gori - polje koje svi koji živimo ovdje koristimo kako bismo što bolje rješavali zajedničke probleme, kako bismo zajednički osmišljavali vrijeme i prostor koje zajednički koristimo.

Namjera mi je da interes najvećeg broja građana stavimo na centralno mjesto. Da nam kod odlučivanja to bude polazna tačka i da sve predloge koji budu dolazili s jedne ili druge strane gledamo iz te perspektive. I sve to uvijek sa znanjem da u svojoj državi građani treba da imaju prilike da svoje talente, ambicije i sposobnosti najbolje i ostvaruju.

Meko razvlašćivanje vladajućih struktura

Dragi prijatelji, jedno od ključnih pitanja za našu budućnost je pitanje mogućnosti promjena na bolje. Naš odgovor na ovo pitanje glasi - u Crnoj Gori je potrebna i moguća meka transformacija sistema odnosno meko razvlašćivanje vladajućih struktura. Ovaj pristup podrazumijeva da su promjene u Crnoj Gori moguće uz učešće DPS-a u tim promjenama. Mislim da je to realno jer, svidjelo se to nekome ili ne, DPS ima podršku velikog broja građana i mi to moramo priznati jednako kao i da postoji ogroman dio društva koji želi promjene po svaku cijenu.

Naš predlog mekog razvlašćivanja podrazumijeva jednu vrstu refleksije u vladajućoj stranci o sopstvenim greškama, koje su najčešće uzrok široko rasprostranjenog osjećaja nepravde u društvu. Vjerujem da samo pominjanje razvlašćivanja u DPS-u izaziva otpor, ali i da postoji svijest o neophodnosti tog procesa. Puko održavanje na vlasti ne može, dugoročno posmatrano, biti temeljni stub bilo čije politike, naročito ako je i taj stub jedan od razloga nestabilnosti u državi, nedovoljno razvijene demokratije i sporog ekonomskog razvoja.

Koncepcija mekog razvlašćivanja je razuman predlog čijom realizacijom bi obilježja moderne političke zajednice, koja u Crnoj Gori postoje, bila osnažena odlučnim putem ka savremenoj i demokratskoj političkoj zajednici. Nosioci moći u DPS-u, koji bi prihvatili koncepciju mekog razvlašćivanja, jasno bi poručili da su privrženi demokratskoj budućnosti Crne Gore. Vjerujem da takvih u vladajućoj stranci ima.

Politika je, prije svega, racionalna djelatnost koja se uvijek kreće u okvirima mogućih opcija. Otac moderne politike, Makijaveli, zapisao je da „ko želi da niže uspjehe, mora da se prilagođava vremenu u kojem živi“. Sukobljavanje sa zahtjevima vremena i nerazumijevanje realnosti udaljava nas od uspjeha. Koncepcija mekog razvlašćivanja počiva na realnom sagledavanju potencijala za promjenu i bez sumnje je najbolja opcija za interese građana i države Crne Gore.

Zato mislim da naši partneri, potencijalni koalicioni savenici, mogu da budu svi akteri koji su zainteresovani za početak mekog razvlašćivanja vladajućih struktura. Uz posebnu napomenu da se koalicije i savezništva ne zasnivaju samo na tome kome ste bliži, već i sa kim imate realnu mogućnost da ostvarite političke ciljeve.

Posebno očekivanje imam od mladih i onih koji su politiku zaobilazili u širokom luku. Ne moraju svi da dođu u Crnogorsku, postoje i druge političke stranke, postoje nevladine organizacije,       ali je dobro da su angažovani i to dnevno i da utiču na procese. Jer bez aktivnog građanina koji nadzire rad političara, nema građanskog društva, a samim tim ni pretpostavki za razvoj savremenog društva na demokratskim načelima.

Naše političke poruke su, prije svega, usmjerene ka generaciji nadolazećih, dakle ka mladima, potom ka onim iskusnijima koji razmišljaju o budućnosti svojih potomaka, ali i onima koji do sada nisu bili angažovani ili nisu u političkoj ponudi pronašli svoju opciju. Tri su grupe glasača ka kojima želimo posebno da se usmjerimo. Možemo da ih nazovemo kao „3N“ grupe  - to su nadolazeći, nezadovoljni i nezainteresovani.

Mladi ljudi, koji pripadaju nadolazećoj generaciji, će nam biti primarna grupa kojoj se obraćamo, jer mislimo da oni imaju najviše razloga da onima starijima i iskusnijima postave pitanje odgovornosti za stanje besperspektivnosti u kojoj se veliki broj mladih danas nalazi. I da to postavljanje pitanja bude početak značajnijeg učešća mladih ljudi u crnogorskoj politici.

Veliki je broj nezadovoljnih, to su svi oni koji osjećaju da je nepravda široko rasprostranjena u crnogorskom društvu i koji su spremni da sami utiču da se to mijenja.

I treću grupu čine oni koji nisu bili zainteresovani za politiku, a koje novim pristupom politici možemo da zainteresujemo da počnu da se bave javnim poslovima zajednice. Moja ambicija i jeste da ponudimo novu viziju razvoja Crne Gore - savremene države dostojne građanina 21. vijeka.

Ustavni patriotizam i refromatorski program u sedam tačaka

Kada je riječ o koncepciji razvoja države Crne Gore, mi polazimo od Cetinjske rezolucije, temeljnog političkog dokumenta, koji smo usvojili na partijskom kongresu na Cetinju prije tačno godinu dana. Cetinjskom rezolucijom smo poručili:

 1. da je važno prevazilaziti podijeljenost Crne Gore zbog toga toga što ona usporava razvoj države;
 2. da u crnogorskom političkom polju treba osnaživati principe i vrijednosti koji nas spajaju;
 3. i da ćemo da se zalažemo za zasnivanje Crne Gore na principima ustavnog patriotizma.

Dragi prijatelji, ustavni patriotizam je budućnost crnogorske države! A zašto to mislim?

Moje je mišljenje da    ustavom zasnovani građanski principi na kojima se temelji država Crna Gora treba da budu ojačani sadržinom koncepcije ustavnog patriotizma. To je koncepcija koja podrazumijeva:

 1. okupljanje oko pune lojalnosti državi;
 2. pridavanje posebnog značaja i vrijednosti Ustavu Crne Gore;
 3. kao i potvrđivanje građanske lojalnosti i razvijanje ustavnih sentimenata.

Jasnim profilisanjem i prihvatanjem ideje ustavnog patriotizma štiti se država Crna Gora, njena tradicija, identitet i običaji, a čuva se    naslijeđe i slava predaka. Eto zato mislim da je ustavni patriotizam budućnost crnogorske države.

Zajednički rad na stvaranju građanske države Crne Gore kao zajedničkog doma svih njenih građana treba da bude obaveza svih političkih aktera. To je naša osnovna politička poruka i vjerujem da oko nje može da se ostvari najšira saglasnost u crnogorskom društvu i crnogorskoj državi. Ustavni patriotizam je naš odgovor i ja mislim najbolji odgovor na pitanje kako crnogorsku državu učiniti stabilnom.

Kada je riječ o onom dijelu politike koji se tiče osmišljavanja zajedničkog života ljudi i predloga praktičnih politika, mi nudimo javnosti naš reformatorski program u 7 tačaka:

 1. želimo građansku i sekularnu državu, u kojoj su zaštićena individualna i kolektivna prava i u kojoj se štiti i afirmiše crnogorski kulturni identitet;
 2. hoćemo punu, konsolidovanu demokratiju, promjenu partokratskog sistema i izmjenu izbornog zakonodavstva;
 3. borićemo se za vladavinu prava i funkcionalnu pravnu državu, kao i za sistemsku podršku nezavisnom, kompetentnom i nepristrasnom pravosuđu;
 4. predložićemo konkretne mjere za podsticanje otvorene i inovativne ekonomije, zaštitu svojine i očuvanje prostora i javnih resursa;
 5. naša poruka će da bude - za socijalno uravnoteženo društvo, kao i za tržišnu privredu bez uplitanja države i za državu sa efikasnom administracijom i javnom upravom;
 6. tražićemo da živimo u društvu znanja i vrijednosti, podsticaćemo inovativne naučne i obrazovne projekte;
 7. u našem predlogu spoljne politike prvenstvo će imati dobri odnosi sa susjedima, kao i posvećenost transatlantskim vezama i procesu evropske integracije Crne Gore.

Ovo su tačke u reformatorskom programu naše partije. U ovim tačkama sadržani su preduslovi da Crna Gora postane savremena, razvijena, evropska država. Potrebno je da uredimo dom tako da se zna red i da postignemo visok nivo predvidljivosti kako za građane tako i za pravne i političke subjekte.

Svako mora da bude slobodan da se bavi politikom, da uživa sva svoja građanska i ljudska prava, da bira što će raditi i kome će šta prodavati ili kakvu uslugu pružati. Da sve zavisi od našeg truda i slova zakona, a ne od nečije naklonosti, rupe u zakonu ili previda administracije. Država treba da postane servis građana, a ne njihov gospodar. Da najbolji napreduju i budu nagrađeni, umjesto da lošiji budu obasipani najvećim počastima.

Odgovornost u politici

Dragi prijatelji, u budvanskom parku je nemoguće ne vidjeti bistu čuvenog budvanskog književnika i političara Stefana Mitrova Ljubiše. Još kao malome, pošto sam naučio da čitam, uklesale su mi se u um riječi Stefana Mitrova Ljubiše koje sam pročitao na postamentu: „Ako si i bolji i viši, Bog je vrh sviju“.

Ubijeđen sam da se u Crnogorskoj okupljaju ljudi koji vjeruju u sistem ideja i vrijednosti koji zagovaramo.   Ljudi, koji drže i do ove Ljubišine poruke i koji će i prema onima koje smatraju višima i prema onima koje smatraju nižima od sebe uvijek nastupati dostojanstveno i poštujući drugog čovjeka. Vjerujem da sam okružen ljudima, a da sam i sam takav, kojima ni najveći uspjeh ni eventualni neuspjeh neće poljuljati vjeru u naše osnovno polazište u politici - da usmjerenjem ka dobru doprinosimo da se problemi sa kojima se suočavamo u zajednici efikasno rješavaju.

Mnogi tvrde da ideje pokreću svijet, a moj je sud da su u svakome poslu najvažniji ljudi. Želim sa ovoga mjesta da se zahvalim članovima naše stranke sa kojima sam prethodnih mjeseci često razgovarao o politici i u razgovorima dobijao savjete, komentare i primjedbe, koji su mi koristili u osmišljavanju politike i djelovanja Crnogorske. Zahvaljujem se onima koji nisu u politici, a koji su imali volje da saslušaju moje planove i ideje. Hvala svima koji su mi pomogli i podsticali i podržali me da radim ovo o čemu razgovaramo.

Jednog čovjeka danas, na kongresu Crnogorske, želim posebno da izdvojim. Moje bavljenje praktičnom politikom u Crnoj Gori bila je inicijativa Dragana Ivančevića. Ko god poznaje Purka, jasno mu je u kojoj mjeri je ta inicijativa bila ofanzivna, puna energije i vjere da je ideja da se bavim politikom u Crnoj Gori dobra. Zahvaljujući i toj inicijativi, ja sam danas pred novim političkim izazovom u novom političkom prostoru.

I ovom prilikom, kada se kandidujem za predsjednika stranke, koju evo godinu dana zajedno razvijamo, želim da se zahvalim Draganu Ivančeviću i da poručim - moje bavljenje crnogorskom politikom jeste bila inicijativa Dragana Ivančevića, ali je odgovornost za sve što uradim i za sve što ne uradim isključivo moja.

Ovom riječju, odgovornost, želim i da zaokružim ovo obraćanje. To je ključna riječ, lozinka za razumijevanje naše politike. I nadam se riječ kojom ćemo uskoro moći da opišemo i politiku i političare u Crnoj Gori.

Hvala.