Simboli partije
Znak Partije je stilizovano ćirilično slovo „C“ crvene boje sa žutim ivicama, koje u latiničnom pismu daje slova „CG“, a pored kojeg je latiničnim pismom ispisano „Crnogorska“ slovima zelene boje.
Zastava Partije je pravougaonog oblika žute boje u čijoj
sredini je ucrtan znak partije. Sjedište Partije je na Cetinju, Bulevar Crnogorskih junaka 8.
Pečat Partije je okruglog oblika u čijoj sredini se nalazi znak partije i u čijem okviru je dva puta napisano „Crnogorska“.
Načela i programski ciljevi Partije
Načela djelovanja Partije su: sloboda, jednakost, pluralizam, demokratija, vladavina prava, odgovornost, ravnopravnost, javnost rada i uključenost.
Programski ciljevi Partije su: slobodno i pluralno društvo, puno poštovanje ljudskih prava i sloboda, vladavina prava, konstitucionalizam, ljudsko dostojanstvo, funkcionišuća tržišna privreda, poštovanje tradicije i očuvanje životne sredine.